603 092 773, 667 704 703

Serwis fabryczny Sotralentz oferuje usługi związane z konserwacją oraz naprawami oczyszczalni. Zapewnia również doradztwo techniczne oraz udziela bieżących konsultacji z zakresu poprawnego użytkowania, serwisowania i doboru urządzeń z oferty handlowej Sotralentz.
Serwis Fabryczny, przy współpracy z siecią Autoryzowanych Serwisantów Sotralentz, świadczy usługi w zakresie uruchamiania oczyszczalni.
Gminy, które zdecydowały się na zakup i instalację urządzeń Sotralentz mogą otrzymać ofertę na kompleksowe usługi serwisowe.
Po zakończeniu każdej inwestycji, Serwis Fabryczny proponuje bezpłatną wizytę, podczas której przeprowadzane jest szkolenie dla użytkowników oraz przedstawicieli gminy.

Warianty serwisowe

 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków do 12 RLM o przepływie od 0,6 do 1,8 m3/dobę

 

Wariant Podstawowy

 • Telefoniczna pomoc techniczna – 24h
 • Serwis – 24h
 • Dojazd – 72h od zgłoszenia w sytuacji awaryjnej*
 • Wizyta serwisanta – 1x/rok
 • Wymiana części i podzespołów - za dodatkową opłatą
 • Pomiar poziomu osadu w zbiorniku i ewentualne zalecenia wywozu lub utlenianie osadu w zbiorniku
 • Dojazd – odpłatnie (ryczałt do 100zł)
 • Ceny hurtowe na części zamienne i biopreparaty

Wariant Rozszerzony

 • Telefoniczna pomoc techniczna – 24h
 • Serwis – 24h
 • Dojazd – 48h od zgłoszenia w sytuacji awaryjnej*
 • Wizyta serwisanta – 1x/rok
 • Wymiana części i podzespołów - do kwoty 400 zł w cenie serwisu
 • Pomiar poziomu osadu w zbiorniku i ewentualne zalecenia wywozu lub utlenianie osadu w zbiorniku
 • Dojazd – odpłatnie (ryczałt do 50zł)
 • Ceny hurtowe na części zamienne i biopreparaty

Wariant Komfort

 • Telefoniczna pomoc techniczna – 24h
 • Serwis – 24h
 • Dojazd – 72h od zgłoszenia w sytuacji awaryjnej*
 • Wizyta serwisanta – 1x/rok
 • Wymiana części i podzespołów - do kwoty 600 zł w cenie serwisu
 • Pomiar poziomu osadu w zbiorniku i ewentualne zalecenia wywozu lub utlenianie osadu w zbiorniku
 • Dojazd – bezpłatnie
 • Bezpłatne jednorazowe dawkowanie biopreparatów po akcji serwisowej w cenie pakietu

Przydomowe oczyszczalnie ścieków o przepływie od 2,7 do 11,3 m3/dobę

 

BIO MAX 1 CIĄG TECHNOLOGICZNY
2,7-3,6m3/dobę

 • Telefoniczna pomoc techniczna – 24h
 • Serwis – 24h
 • Dojazd – 48h od zgłoszenia w sytuacji awaryjnej*
 • Wizyta serwisanta – 1x/rok
 • Wymiana części i podzespołów - do kwoty 400 zł w cenie serwisu
 • Pomiar poziomu osadu w zbiorniku i ewentualne zalecenie wywozu
 • Utlenianie osadu w zbiorniku
 • Dojazd – Bezpłatnie
 • Ceny hurtowe na części zamienne i biopreparaty

BIO MAX 2 CIĄGI TECHNOLOGICZNE
5,4-7,2m3/dobę

 • Telefoniczna pomoc techniczna – 24h
 • Serwis – 24h
 • Dojazd – 72h od zgłoszenia w sytuacji awaryjnej*
 • Wizyta serwisanta – 1x/rok
 • Wymiana części i podzespołów - do kwoty 400 zł w cenie serwisu
 • Pomiar poziomu osadu w zbiorniku i ewentualne zalecenia wywozu
 • Utlenianie osadu w zbiorniku
 • Dojazd – bezpłatnie
 • Ceny hurtowe na części zamienne i biopreparaty

BIO MAX 3 CIĄGI TECHNOLOGICZNE
9,0-11,3m3/dobę

 • Telefoniczna pomoc techniczna – 24h
 • Serwis – 24h
 • Dojazd – 48h od zgłoszenia w sytuacji awaryjnej*
 • Wizyta serwisanta – 1x/rok
 • Wymiana części i podzespołów - do kwoty 400 zł w cenie serwisu
 • Pomiar poziomu osadu w zbiorniku i ewentualne zalecenie wywozu
 • Utlenianie osadu w zbiorniku
 • Dojazd – bezpłatnie
 • Ceny hurtowe na części zamienne i biopreparaty

*Dotyczy tylko oczyszczalni objętych umową serwisową. Nie dotyczy awarii wynikających z winy użytkownika lub niewłaściwej eksploatacji.